צ’או צ’או כריסטופר קולומבוס , תגיד לי איך זה קרה.. חשבת שאתה בהודו וגילת את אמריקה!

September 15th / 6
  1. lookatmenowbiebs said: עמוק
  2. alwaysforyous said: דיי ליאם אני אנדה אותך מהחבר׳ס !!!!!!!
  3. ddrews said: i agree
  4. mrsbiebur posted this